(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

FUNDUSZE UE

  • Kompleksowe przygotowywanie wniosków ( w tym biznesplanów ) dla firm prywatnych i samorządów ( w tym studium wykonalności ).
  • Profesjonalne doradztwo w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy unijnych.
  • Pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji, pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  • Fachowe doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z programów UE oraz przygotowanie wniosków i biznesplanów w celu pozyskania środków krajowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też przystosowanie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby bezrobotnej oferowanych przez instytucje państwowe.
  • Kompleksowa usługa merytoryczna w procesie ubiegania się o dofinansowanie z UE.