(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

ODSZKODOWANIA

Odszkodowania

Kancelaria prawna Gdańsk . Kancelaria prawna Gdańsk
Naszą misją jest wspieranie osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach.

Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi (w sytuacji gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (kiedy postępowanie likwidacyjne jest już w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia zadośćuczynienia). W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania, zasadności odmowy jego wypłacenia możecie Państwo zadzwonić do naszego konsultanta lub wypełnić formularz zgłoszenia szkody.

Specjalna oferta naszej kancelarii dotyczy ofiar wypadków komunikacyjnych; bez wstępnych opłat i zaliczek egzekwujemy odszkodowania, renty, zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych z tytułu OC sprawcy wypadku. Kompleksowo zajmujemy się sprawą, aż do momentu wypłaty odszkodowania, naszą zapłatą jest prowizja od wypłaconej kwoty, wcześniej nie pobieramy żadnych opłat.

Korzystając z usług Kancelarii uzyskacie Państwo:

  • kompleksową ocenę prawną zdarzenia,
  • wycenę szkody majątkowej przez rzeczoznawców,
  • reprezentację przed sądem.

Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia korzystamy z ekspertyz doświadczonych lekarzy, a w sprawach dotyczących zniszczonego mienia współpracujemy z doświadczonymi biegłymi sądowymi i rzeczoznawcami.

osoba odpowiedzialna :

Adam Kucharski
e-mail. a.kucharski@prawo-gdansk.pl
Tel. 503 041 635

 Odszkodowania Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY Gdańsk

Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY