(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

ODSZKODOWANIA

Naszą misją jest wspieranie osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach. Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi (szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania). W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania, zasadności odmowy jego wypłacenia możecie Państwo zadzwonić do naszego konsultanta lub wypełnić formularz zgłoszenia szkody.

Specjalna oferta naszej kancelarii dotyczy ofiar wypadków,
Bez wstępnych opłat i zaliczek zdobywamy odszkodowania, renty, zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych z tytułu OC sprawcy wypadku.
Kompleksowo zajmujemy się sprawą, aż do momentu wypłaty odszkodowania, naszą zapłatą jest prowizja od wypłaconej kwoty, wcześniej nie pobieramy żadnych opłat.

Korzystając z usług Kancelarii uzyskacie Państwo:

  • kompleksową ocenę prawną zdarzenia,
  • wycenę szkody majątkowej przez rzeczoznawców,
  • reprezentację przed sądem.

Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi.

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia korzystamy z porad doświadczonych lekarzy, a w sprawach dotyczących zniszczonego mienia współpracujemy z doświadczonymi biegłymi sądowymi i rzeczoznawcami