(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

TUTAJ DODATKOWY TEKST

Kancelaria służy pomocą prawną wierzycielom, upadłym jak i przedsiębiorcom zagrożonym upadłością.
Dla zagrożonych upadłością oferujemy:

  • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa,
  • negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia harmonogramu spłaty zadłużenia,
  • negocjacje z wierzycielami w celu przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

Dla wierzycieli oraz upadłych oferujemy:

  • przygotowanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo i negocjacje w ramach projektowania propozycji układowych,
  • obsługę prawną realizacji układu,
  • zgłaszania wierzytelności do masy upadłości,
  • reprezentowania wierzycieli i upadłych w postępowaniu upadłościowym,
  • zgłaszania sprzeciwów od list wierzytelności oraz zarzutów do planów podziału,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania.