(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

PRAWO CYWILNE

Prawo Cywilne.

Kancelaria prawna Gdańsk . Kancelaria prawna Gdańsk

Kancelaria pomaga w negocjacjach kontraktów trudnych i nietypowych. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji itp.
Kancelaria w ramach obsługi prawnej przygotowuje, analizuje, negocjuje, opiniuje (pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i uwzględniając jego specyficzne potrzeby):

 • umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane,
 • kontrakty handlowe,
 • porozumienia, ugody, listy intencyjne,
 • ogólne warunki umów.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,
 • współpracy i umów ramowych,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki.

Prawo Cywilne

Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY