Prawo pracy

Nasza kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy.

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy. W szczególności:

  •   przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  •   doradzamy w zakresie zwolnień grupowych, opiniujemy układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych,
  •   doradzamy w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,
  •   bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.


W razie sporu sądowego zapewniamy reprezentację przed sądem pracy, w szczególności w procesach o:

  •   nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy,
  •   ustalenie stosunku pracy,
  •   molestowanie, mobbing i dyskryminację.