Kancelaria Pawno-Finansowa
PARTNERZY

Upadłość Konsumencka

Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób, które z różnych powodów nie są w stanie opłacać rat kredytów, lizingów, czynszów, chwilówek itp. – zobowiązań, które zaciągnęli.

Celem postępowania jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. 

Windykacja Należności

Windykacja, to nic innego jak zamierzone działanie, które posiada na celu odzyskanie Państwa bezspornej własności od dłużnika, który z różnych powodów nie chce zwrócić długu samodzielnie.

Prawo Rodzinne – Rozwód

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez Sąd, na wniosek jednego lub obojga małżonków, następuje w momencie, gdy między małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Kancelaria Prawno-Finansowa Partnerzy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.