STALKING

Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Jeśli doświadczasz stalkingu, to samodzielne wyjście z tej sytuacji może być trudne i niebezpieczne, a wpływ emocjonalny stalkera może powodować niezdrowe nawyki. Pomożemy Ci w uwolnieniu się od osoby, która Cię nęka i ukaraniu jej przez sąd.

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Jest to wielokrotne cykliczne nękanie lub prześladowanie polegające na wykonywaniu czynności mających na celu dręczenie, dokuczanie albo zakłócanie spokoju osoby nękanej lub jego najbliższych. Warunkiem uznania działań za stalking jest wzbudzenie w ofierze poczucia zagrożenia. Jednorazowe działanie nie może być uznane za stalking.

 • Wysyłanie listów pocztą tradycyjną
 • Wysyłanie e-maili
 • Wysyłanie sms-ów
 • Głuche telefony
 • Telefony w porze nocnej
 • Przychodzenie do miejsca, w którym przebywa ofiara
 • Pytanie o ofiarę w najbliższym otoczeniu
 • Śledzenie nękanej osoby
 • Włamanie do skrzynki pocztowej
 • Włamanie do mieszkania
 • Podszywanie się pod ofiarę
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, bądź bolesnych faktów z życia
 • Atak fizyczny naruszający nietykalność osobistą lub zagrażający zdrowiu, a nawet życiu

W trwającym związku

 • Partner chce kontrolować wszystko, co robi druga osoba (dokąd chodzi, z kim się spotyka, czyta pocztę tradycyjną, maile, sms-y) i utrudnia spotkania z bliskimi
 • Partner jest zaborczy, wybuchowy, często prowokuje awantury, poniża, szantażuje, grozi

Na początku znajomości

Reakcja na odmowę przyjęcia prezentu lub spotkania, świadczące, że nie jest to miłość romantyczna, jak mogło się wydawać wcześniej, na podstawie np. częstego otrzymywania kwiatów, pięknych słów, przykładowo:

 • Na przemian obrażanie i przepraszanie
 • Wzbudzanie poczucia winy
 • Szantaż emocjonalny, że popełni samobójstwo

Podstawa to wyraźne oświadczenie wobec stalkera, że żąda się zaprzestania nękania w stosowanej przez niego formie. Jeśli osoba nękana nie zna swojego prześladowcy może to poświadczyć świadek.

 • Zachowanie treści wezwania do żądania przestania działań stalkera
 • Gromadzenie korespondencji od prześladowcy (listy tradycyjne, maile, wiadomości na komunikatorach, mms-y lub sms-y)
 • Rejestracja rozmów telefonicznych
 • Nagrywanie rozmów osobistych
 • Dokumentacja fotograficzna lub wideo zniszczonego mienia (np. porysowany samochód, bałagan w mieszkaniu)
 • Zbieranie dowodów zakupu nowego sprzętu lub naprawy zniszczonego mienia
 • Dokumentacja działań podjętych aby uniknąć stalking

Przede wszystkim nie należy ignorować ani bagatelizować działań stalkera, niezależnie od tego, czy jest to ktoś bliski, czy osoba nieznajoma, gdyż może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji. Ukrywanie problemu zachęca stalkera do dalszych działań.

Warto poprosić o pomoc rodzinę lub znajomych i skorzystać z pomocy psychologicznej.

Środki prawne:

 • W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy bezwzględnie natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112
 • Osoba nękana powinna poinformować policję o poczuciu zagrożenia, wówczas może uzyskać poradę odnośnie możliwych do użycia dodatkowych środków, aby poprawić swoje bezpieczeństwo
 • Złożenie doniesienia na policji o przestępstwu stalkingu
 • Wystosowanie do sądu cywilnego wniosku o zakaz sądowy zbliżania się (jest to nakaz cywilny, warto wcześniej skorzystać z porady prawnej i wniosek złożyć za pośrednictwem prawnika) lub zakaz nękania (jego naruszenie jest przestępstwem karnym ściganym z urzędu, czyli policja może od razu zatrzymać stalkera)

Przestępstwo stalkingu jest ścigane na wniosek osoby nękanej, czyli trzeba zgłosić się na policję. Wobec stalkera mogą być zastosowane zapobiegawcze środki karne, a w przypadku ich łamania lub jeśli stalking jest zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ofiary, grozi za nie kara pozbawienia wolności w wysokości:

 • Do lat 3 – jeśli ofiara stalkera ma poczucie zagrożenia na skutek jego działań lub sprawca znacząco narusza prywatność, albo jeśli prześladowca kradnie tożsamość ofiary, tzn. mając na celu wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej podszywa się pod nią, wykorzystuje wizerunek lub dane osobowe
 • Od roku do 10 lat – jeśli w następstwie stalkingu ofiara próbuje odebrać sobie życie (w tym przypadku postępowanie przygotowawcze jest rozpoczynane z urzędu)

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

UWAGA: Treść powyższego artykułu została oparta na przepisach prawnych obowiązujących w Polsce na dzień publikacji (listopad 2022). Ze względu na ciągłe zmiany prawa polskiego część informacji mogła ulec zmianie od czasu publikacji niniejszego wpisu.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 746 39 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *