(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

PRAWO KARNE

Prawo Karne.

Kancelaria prawna Gdańsk . Kancelaria prawna Gdańsk

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego, tj.:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo lub czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia) prowadzonym przez prokuraturę, Policję, straże gminne, Straż Graniczną, urzędy skarbowe, urzędy celne i inne organy uprawnione do ścigania przestępstw i wykroczeń (w tym skarbowych).
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami sądowymi, tj. zarówno przed sądem I instancji (sąd rejonowy albo sąd okręgowy) jak też przed sądem odwoławczym (sąd okręgowy albo sąd apelacyjny) oraz przed Sądem Najwyższym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. spowodowanie katastrofy w ruchu, wypadku samochodowego), przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniami, przywłaszczenie lub zniszczenie mienia) oraz przestępstw gospodarczych.
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego (reprezentacja oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w procesie karnym.
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in.: zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej) polegająca na przygotowywaniu, wnoszeniu i popieraniu przed sądem prywatnego aktu oskarżenia.
  • obrona w postępowaniu wykonawczym (np. wnioski o odroczenie/przerwę w karze; wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty lub jej umorzenie).

Prawo Karne

Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY