(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

ODDŁUŻANIE – POMOC DŁUŻNIKOWI

ODDŁUŻANIE – POMOC DŁUŻNIKOWI

ODDŁUŻANIE

(Nie)jesteś dłużnikiem i masz dług do spłaty?

Kancelaria prawna Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk
ODDŁUŻANIE
Kancelaria prawna Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk
ODDŁUŻANIE Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk

Odebrałeś właśnie nakaz zapłaty i/lub postanowienie Komornika o wszczęciu egzekucji i nie wiesz co dalej? Może wcale nie jesteś dłużnikiem i ktoś bezpodstawnie pozwał Ciebie o zapłatę?

Nic prostszego, zadzwoń i dołącz do grona osób wolnych od długów. Pomagamy dłużnikom z całej Polski. Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa zobowiązań. Skutecznie weryfikujemy i paraliżujemy windykacyjne działania sądowo-egzekucyjne na każdym możliwym etapie.

ODDŁUŻANIE Kancelaria Gdańsk prawnik adwokat odszkodowanie kasa zysk odszkodowania stłuczka kolizja wypadek samochodowy kierowca pasażer OC AC assistance auto samochód rower skuter motor komunikacja polisa

Kancelaria prawna Gdańsk kancelaria prawo prawnik pomoc windykacja nieruchomości

Kancelaria Gdańsk prawnik adwokat odszkodowanie kasa zysk sprawa w sądzie rozwód alimenty

Przykładowe działania jakie realizujemy dla naszych Klientów:

  • weryfikacja zasadności roszczenia pod względem prawnym,
  • restrukturyzacja, umorzenie długu,
  • wstrzymanie, zawieszenia lub odroczenie windykacji,
  • umorzenie części długu oraz części, bądź też całości odsetek i ewentualnych kosztów jakimi obciążono dłużnika,
  • w przypadku nadużyć ze strony wierzyciela lub firmy windykacyjnej możemy w Państwa imieniu starać się o zadośćuczynienie.
Czym w ogóle jest antywindykacja?

Antywindykacja, to zespół wielopłaszczyznowych działań zmierzających do zmiany wizerunku dłużnika w postrzeganiu go przez wierzycieli oraz wypracowaniu takiej jego sytuacji, w której dłużnik będzie posiadał argumenty przetargowe. Warunek ten jest konieczny, żeby wierzyciel zweryfikował swoją sytuację i choć przez chwilę zatrzymał się w swoich działaniach, aby można było nawiązać z nim ponownie dialog. Nieobsługiwany dług dla dłużnika, a tym samym przeterminowana wierzytelność dla wierzyciela, są problemami widzianymi z innej perspektywy. Nie bez znaczenia, pozostaje kwestia zobowiązania strony.
Jednak opierając się tylko i wyłącznie na założeniu słuszności roszczenia, uniemożliwiamy wybór najkorzystniejszego wariantu rozwiązania sytuacji kryzysowej. Często jest też tak, że przeterminowane wierzytelności powodują przesunięcie z pozycji wierzyciela na pozycję dłużnika. Reasumując, istotnym jest, aby dłużnik rozumiał, że ma zobowiązanie, a wierzyciel, że ma należność. Wszelka próba antagonizowania wzajemnych relacji służy tylko i wyłącznie osobom trzecim.
Antywindykacja jest działaniem ochronnym dłużnika względem firm windykacyjnych, banków i innych wierzycieli.

Kancelaria Gdańsk prawnik adwokat odszkodowanie kasa zysk
Kancelaria prawna Gdańsk kancelaria prawo prawnik pomoc windykacja nieruchomości
Kancelaria Gdańsk prawnik adwokat odszkodowanie kasa zysk sprawa w sądzie rozwód alimenty
Czym jest z kolei antyegzekucja?

Rozumiemy ją tak jak egzekucję, tylko z poszanowaniem praw dłużnika. Natomiast w praktyce, rzeczywistość sprowadza się do tego, że często egzekucja prowadzona jest z pominięciem praw osoby zobowiązanej do zapłaty, niekiedy wręcz z naruszeniem przepisów prawa. Zaistnienie długu nie musi i nie powinno być „końcem świata”, dla dłużnika. Egzekucja musi być prowadzona w najmniej uciążliwych sposób, zgodnie z zasadami określonymi w art. 799 § 2 k.p.c. i nie może generować nieuzasadnionych dodatkowych kosztów.
Generalnie dłużnikowi w egzekucji powinno chodzić o czas. Kiedy dochodzi do nieprawidłowości postępowania, obroną jest jej rozciągnięcie w czasie. Kiedy przygasimy ogień zyskujemy czas na weryfikację całego procesu. Badamy zasadność egzekucji w ogóle, oraz zasadność skierowania jej do danego składnika majątku.
Badamy jej legalność na poszczególnych etapach postępowania komorniczego. Czas może pomóc w zgromadzeniu środków i spłatę zobowiązania, w zawarciu ugody z wierzycielem itp. Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone lub zawieszone. Każdy przypadek jest indywidualny, powyższe wskazuje tylko zarys problemu.

Pomoc dłużnikowiKancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY

e-mail – biuro@prawo-gdansk.pl

tel. (58) 746 39 46

 

Kancelaria Gdańsk . prawnik . adwokat . odszkodowanie . kasa . zysk . Pomoc dłużnikowi
oddłużanie/
Kancelaria prawna Gdańsk . kancelaria . prawo . prawnik . pomoc . windykacja . nieruchomości
Kancelaria Gdańsk prawnik adwokat odszkodowanie kasa zysk sprawa w sądzie rozwód alimenty, Pomoc dłużnikowi, Pomoc dłużnikowi, Pomoc dłużnikowi

 

Kancelaria Prawna Gdańsk
pomoc prawna Gdańsk . Pomoc dłużnikowi
Kancelaria Prawna Gdańsk
Windykacja gdańsk
kancelaria prawna
rejestracja pojazdów gdańsk
nieruchomości Gdańsk
Kancelaria Prawna Gdańsk
pomoc prawna Gdańsk
Kancelaria Prawna Gdańsk
pomoc prawna
Kancelaria prawna gdansk
wierzyciel
ODDŁUŻANIE gdansk
windykacja Gdańsk
Kancelaria prawna Gdańsk
kancelaria prawna
pomoc prawna gdańsk
odszkodowania gdańsk
odszkodowanie gdańsk
oddłużanie gdańsk
adwokat gdańsk
mecenas gdańsk
prawnik gdańsk
dotacje unijne gdańsk
dotacje gdańsk
kancelaria prawnicza gdańsk
oddłużanie/