UZNANIE DŁUGU, JAKO PRZERWANIE TERMINU PRZEDAWNIENIA

Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego. Od wielu lat z sukcesem pomagamy w tym trudnym dla rodziny momencie.


Termin przedawnienia roszczenia w prawie cywilnym to proste narzędzie, które ma stymulować wierzycieli, uwolnić dłużników od ciągnących się za nimi długów i generalnie zwiększające efektywność i pewność prawa w stosunkach gospodarczych. Terminy te nie mają jednak charakteru absolutnego, a więc istnieją sposoby, aby wierzyciel mógł dostać więcej czasu na odzyskanie wierzytelności od zwlekającego dłużnika.

Zgodnie z art. 125 Kodeksu Cywilnego na dzień tworzenia niniejszego artykułu przedawnienia termin ogólny wynosi 6 lat, ale zwracając uwagę na art. 118 KC należy pamiętać, że dla świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub okresowych, czyli powtarzających się w określonych odstępach czasu, polegających na przekazywaniu pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku termin przedawnienia wynosi 3 lata. Taki termin przedawnienia, jeszcze w czasie jego trwania można przerwać, co w prawie cywilnym przewrotnie oznacza, że zaczyna on biec od nowa od momentu przerwania. Znaczy to tyle, że gdy mamy do czynienia z roszczeniem, o ogólnym terminie przedawnienia (6 lat) to zakładając że przerwanie nastąpiło po pięciu latach, wierzyciel dostaję dodatkowo 6 lat na to, by dochodzić roszczenia, więc razem aż 11! Warto zaznaczyć, że w prawie terminu przedawnienia nie da się przedłużyć, a jedynie wyznacza się nowy. Kiedy jednak możemy mówić o momencie przerwania, a raczej czynnościach jakie można podjąć, aby termin przedawnienia przerwać?

Kodeks cywilny wymienia 2 przypadki, w których termin przedawnienia przerywa się:

  • Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia
  • Uznanie długu

Niniejszy artykuł skupi się na drugiej, na pozór prostszej, jednak w rzeczywistości trudniejszej do osiągnięcia dla wierzyciela i bardziej enigmatycznej w swoim znaczeniu czynności. Ma ona jednak swoje zalety, przede wszystkim dłużnik nie będzie czuł takiej presji, jak przy pierwszym sposobie, który wymaga zaangażowania organów czy to sądowych czy innych. Przy uznaniu długu, to dłużnik musi albo przez oświadczenie wiedzy, czyli przekazaniu, że wie on o długu i chce go dobrowolnie spłacić (te dwie przesłanki muszą wystąpić łącznie) albo przez umowę. Drugi sposób jest zdecydowanie prostszy i skuteczniejszy, a właśnie z taką sprawą zwrócił się do naszej kancelarii klient.

W tej konkretnej sprawie zawarto umowę pożyczki w formie aktu notarialnego w 2012 r. między dwoma osobami fizycznymi. Warto dodać, że umowa pożyczki podlega ogólnemu terminowi przedawnienia (6 lat) mimo że zazwyczaj dług rozkłada się na raty, to jest to tylko sposób spłaty i ogólnie przepisy nie zabraniają, by spłacić pożyczkę od razu. W 2017 r. klient z dłużniczką zawarł umowę w formie aktu notarialnego zmieniającą treść zobowiązania. W takim wypadku powstało nowe zobowiązanie, gdzie rozpoczął się kolejny 6 letni termin przedawnienia. Jednak po 5 latach, w których wierzyciel domagając się długu nie otrzymał pełnej spłaty, zwrócił się do nas, aby znów uzyskać więcej czasu na odzyskanie pieniędzy, a jednocześnie z uwagi na bliskie relacje na tym etapie nie egzekwować Sądowo kwoty.  Jako że uzyskanie uznania długu, może być trudne, bo wymagające działania dłużnika, a ustalenie terminu przedawnienia zawiłe, to nasza kancelaria pomogła osiągnąć zamierzony cel. Klient z naszą pomocom nie tylko uzyskał kompleksową poradę prawną, ale też przygotowaliśmy odpowiednie pismo, będące wezwaniem do uznania długu, jak również, jeżeli dłużnik nie będzie chciał ponownie go uznać to także wezwaniem do zapłaty pozwalającym wkroczyć na drogę sądową. W tym przypadku klient dodatkowo wykorzystując w negocjacji fakt konsultacji swojej sprawy z Kancelarią Partnerzy, z sukcesem przerwał termin przedawnienia i otrzymał potrzebny na odzyskanie pieniędzy czas.

Jednak co gdyby klient musiał wkroczyć na drogę sądową? Zapraszamy do zapoznania się innymi naszymi artykułami na ten temat.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46