MEDIACJE

Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym udział biorą zwaśnione ze sobą strony, a także sam mediator. Jedną z cech mediacji jest to, iż mediacja ma charakter dobrowolny. Nikogo nie można zmusić do udania się do mediatora. Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów, przez bezstronnego, neutralnego mediatora.

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Mediacje przeprowadzone są drogą sądową bądź poza sądową.
Najczęściej mediatorem zostaje osoba z wykształceniem prawniczym bądź psychologicznym. Nie jest to natomiast koniecznością. W sprawach osób nieletnich istnieje jednak wymóg aby mediator posiadał co najmniej 40-godzinne szkolenie w zakresie mediacji. Mediatorem musi być osoba zaakceptowana przez obie strony.
Miejsce prowadzenia mediacji powinno być neutralne i gwarantować zarówno stronom jak i mediatorowi poczucie bezpieczeństwa. Postępowanie mediacyjne powinno dawać prywatność stronom i posiadać co najmniej dwa pomieszczenia. Mediacje mogą odbywać się w siedzibie któreś ze stron.
Celem mediacji jest wypracowanie stosownego rozwiązania mediacyjnego. Osiąga się to najczęściej przez zawarcie ugody mediacyjnej.
Owszem. Wynagrodzenie mediatora jest równe 1% wartości przedmiotu sporu. Jednak wynagrodzenie nie może być mniejsze, niż 150zł ani nie większe, niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
Postępowanie mediacyjne trwa zazwyczaj do 3 miesięcy.
W przypadku skierowania stron na mediację, po otrzymaniu decyzji sądu mediator sam kontaktuje się ze stronami celem umówienia miejsca i terminu spotkania.
Na koszty mediacji składają się wynagrodzenie mediatora, a także koszty poniesione na rzecz przeprowadzenia mediacji. Co do zasady kosztami takimi są obarczone obie strony.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46