WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Windykacja, to nic innego jak zamierzone działanie, które posiada na celu odzyskanie Państwa bezspornej własności od dłużnika, który z różnych powodów nie chce zwrócić długu samodzielnie.

Nasza Kancelaria Prawno – Finansowa Partnerzy pomaga firmom oraz osobom prywatnym, w podejmowaniu działań windykacyjnych – z naszą pomocą odzyskasz od dłużnika swoją własność.

Działania kancelarii posiadają na celu odzyskanie całości należności od dłużnika.

Proces windykacyjny podzielony jest na dwie części :

  1. Etap Przedsądowy – ma on na celu doprowadzić do spłaty długu lub zawarcia ugody, dogodnej dla reprezentowanej przez na strony;
  2. Etap Sądowy – jeśli dłużnik okazał się oporny w swym stanowisku, co do braku spłaty długu należy wystosować pozew do Sądy celem uzyskania klauzuli wykonalności.

Po wygranym sporze sądowym z dłużnikiem, Sąd wydaje wyrok w którym może, z urzędu nadać takową klauzulą wykonalności lub w dodatkowym postępowaniu wydać wspomniany akt prawny, który zezwala Kancelarii Komorniczej wszcząć egzekucje przeciwko dłużnikowi, celem wykonania wyroku.

Kancelaria Prawno Finansowa Partnerzy przekazuje sprawy do Kancelarii Komorniczych działających w okręgu dłużnika lub jeśli dłużnik stara się ukrywać majątek współpracujemy również z biurami detektywistycznymi ustalając majątek dłużnika.

Na majątek dłużnika składać się mogę nie tylko środki pieniężne zgromadzone, w gotówce czy zdeponowane na kontach bankowych lecz również wszelkie ruchomości, nieruchomości czy nawet wierzytelności.

<p>Jeśli dłużnik ma świadomość, że jeden lub wielu wierzycieli od których np. pożyczył pieniądze chce takowe odzyskać?</p><p>– dłużnik może starać się ukrywać bądź przenosić na osoby trzecie swój majątek. Opisane działanie w planie dłużnika, ma na celu zabezpieczenie majątku przed egzekucją komorniczą.</p><p><u>Istnieją procedury prawne, z których pomocą jesteśmy w stanie pokrzyżować plany dłużnikowi !</u></p><p> </p>
 
Kancelaria Partnerzy przy wykonywaniu zleceń windykacyjnych dla naszych klientów wykonuje działania podlegające etyce, jaką powinna kierować się kancelaria prawna.

Windykacją nieetyczną określamy tzw. twarde windykacje które działają na pograniczu prawa. Wykonywane najczęściej na zlecenie firmy windykacyjnej, która najczęściej kancelarią nie jest.

Wspominane koszty jakie poniósł Skarb Państwa, zostaną następnie ujęte w planie spłaty lub ulegną umorzeniu.

Nasza Kancelaria posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia popartego solidną praktyką, w dochodzeniu wierzytelności od dłużników na terenie całego Kraju.

Wiem, jak postępować z opornymi dłużnikami, którzy ukrywają majątki i starają się wykazywać nieodwracalną niewypłacalność, aby nie spłacać swoich zobowiązań.

W takich wypadkach działamy szybko i solidnie, aby zabezpieczyć prawnie wspomniany majątek przed jego upłynnieniem. Posiadamy również wiedze i doświadczenie jak w niektórych przypadkach, za pomocą organu Sądowniczego uznać czynności prawne dokonywane przez dłużnika, za bezskuteczne względem prawa.

Do każdej sprawy pochodzimy indywidualnie, gdyż tak naprawdę każda sytuacja jest zupełnie inna, tym samy rozwiązanie okazać może się różne dla różnych potrzeb naszych Klientów.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46