ROZLICZENIE KOŃCOWE I ODZYSKANIE KAUCJI Z UMOWY NAJMU

Kaucja jest to zabezpieczenie dla strony wynajmującej lokal, wynoszące najczęściej wartość miesięcznego czynszu, bądź wyższą, nieprzekraczającą dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego na dzień zawarcia umowy. Zasadniczo podlega ona zwrotowi najemcy w terminie miesiąca od daty opuszczenia lokalu, po potrąceniu przysługujących mu należności. Często natomiast, zwrot kaucji staje się przedmiotem sporu w momencie rozliczania się z wynajmującym za opłaty, gdy ten potrąca należności, których nie powinien, a tym samym odmawia zwrotu kwoty wpłaconej z tytułu kaucji.

Odzyskanie należnej kaucji stanowiło przedmiot sprawy prowadzonej przez Kancelarię Partnerzy. Wynajmująca nie chciała zwrócić kaucji po zakończeniu okresu najmu, nadto w toku rozmów zaznaczała, iż kaucja zostanie przez nią rozliczona dopiero przy następnym okresie rozliczeniowym. Nasza klientka, chcąc odzyskać kwotę 2000 złotych, wpłaconą z tytułu kaucji, zwróciła się do nas o pomoc. W tym celu, Kancelaria wystosowała do Wynajmującej wezwanie do zapłaty, zaznaczając że nieakceptowalnym jest stanowisko, jakoby do zwrotu kaucji miałoby dojść dopiero po upływie roku od dnia opuszczenia lokalu.

Ponadto, zachowanie kwoty wpłaconej tytułem kaucji celem rozliczenia poniesionych nakładów związanych z pracami remontowymi, bez uprzedniego zakwestionowania stanu lokalu w dniu odbioru może stanowić czyn prowadzący do bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 kodeksu cywilnego. Bezpodstawne wzbogacenie oznacza przesunięcie majątkowe bez podstawy prawnej, a przy tym nie musi zaistnieć rzeczywiste zubożenie po stronie poszkodowanego. W opisanym stanie faktycznym uzyskanie korzyści nastąpiło w skutek zachowania się wzbogaconego, które polegało na nie zwróceniu kaucji w oznaczonym terminie.

Wystosowane przez nas wezwanie przyniosło oczekiwane skutki w postaci polubownego rozwiązania sporu. Wynajmująca zobowiązała się zwrócić Najemcy kwotę w wysokości 1500 złotych. Pozostała kwota została naliczona na poczet zaległych i rzeczywiście należnych opłat. Należy podkreślić, iż stanowczość, doświadczenie, a w szczególności właściwie dobrana argumentacja przedstawiona przez naszą kancelarie stanowiła podstawę naszego sukcesu.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46