POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH

Poniżej najczęściej zadawane pytania

Prawa rodzicielskie to prawa oraz obowiązki rodzica względem ich dzieci.

Prawa rodzicielskie powinny wykonywane być z uwzględnieniem szacunku wobec dziecka, a także przy uwzględnieniu jego podstawowych potrzeb.

Prawa rodzicielskie obowiązują do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Inną okolicznością może być śmierć rodzica.

W ogólnym rozumieniu do pozbawienia praw rodzicielskich może dojść za każdym razem, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Co można przez to rozumieć?

Do nadużywania praw rodzicielskich można zaliczyć przemoc fizyczną oraz przemoc psychiczną, zmuszanie do pracy ponad siły dziecka, nakłanianie dziecka do przestępstw. Prawa rodzicielskie mogą być ponadto odebrane w sytuacji, gdy rodzice zaniedbują swoje obowiązki rodzicielskie tj. porzucają dziecko, nie płacą alimentów, nadużywają alkoholu etc. Do pozbawienia praw rodzicielskich może dojść również w przypadku kiedy rodzic przebywa w więzieniu, zachoruje na poważną chorobę bądź zaginie.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może wnieść każda zainteresowana osoba, która wie, że dobro dziecka może być zagrożone. W szczególności może to być jeden z rodziców, pracownicy placówki, gdzie uczy się dziecko czy też sąsiedzi, policja bądź kurator.

Tak. Jest nią instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Niestety takie sytuacje występują dość często. Bez względu na charakter sytuacji oskarżona matka bądź ojciec zawsze ma możliwość bronienia się przed sądem.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca musi podać dokładne przykłady naruszeń praw rodzicielskich.

W przypadku jeśli nie będzie miał możliwości przedstawienia konkretnych dowodów nie będzie mógł też dowieść zaniedbania obowiązków rodzicielskich.

Dla sądu najważniejszą kwestią będzie dobro dziecka. Sąd nie zdecyduje się na odebranie praw rodzicielskich bez gruntownego postępowania dowodowego.

Odebranie praw rodzicielskich nie zwalnia od obowiązków rodzicielskich w tym od obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii skontaktuj się z nami poprzez formularz, mail lub zadzwoń, żeby umówić termin konsultacji.

Kancelaria Prawno-Finansowa
PARTNERZY

Al. Zwycięstwa 35/2
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@prawo-gdansk.pl
tel. 58 846 39 46