(58) 746 39 46

Zawsze służymy pomocą

PRAWO PRACY

Prawo Pracy

Kancelaria prawna Gdańsk . Kancelaria prawna Gdańsk

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy. W szczególności:

  • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej.
  • doradzamy w zakresie zwolnień grupowych, opiniujemy układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych.
  • doradzamy w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.
  • bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.

W razie sporu sądowego zapewniamy konsulting i reprezentację przed sądem pracy, w szczególności w procesach o:

  • nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy,
  • ustalenie stosunku pracy,
  • molestowanie, mobbing i dyskryminację.

Prawo Pracy Kancelaria Prawna i Finansowa PARTNERZY Gdańsk

Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY