PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OJCU

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ OJCU Pojęcie władzy rodzicielskiej Rozwiązanie związku małżeńskiego często wiąże się z wieloma problemami i trudnościami. Szczególnie dotyczą one władzy rodzicielskiej tzn. praw i obowiązków rodziców względem ich dziecka, których celem jest opieka nad jego osobą i majątkiem. Sama władza rodzicielska trwa od urodzenia dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, z wyjątkiem […]

ZAKAZ KONKURENCJI W STOSUNKU PRACY

ZAKAZ KONKURENCJI W STOSUNKU PRACY 1. Czym jest zakaz konkurencji przy stosunku pracy? Zakaz konkurencji jest umową, na podstawie której pracownik zobowiązuje się względem pracodawcy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Aby umowa taka była skuteczna musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Może ona stanowić odrębny od umowy o pracę dokument (odrębna […]

POGRYZIENIE PRZEZ PSA

JAK UZYSKAĆ REKOMPENSATĘ ZA POGRYZIENIE PRZEZ PSA? Do szczególnych, a zarazem niezwykle częstych rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczej zaliczamy tą rodzącą się w wyniku szkody wyrządzonej przez naszego pupila. Ustawodawca w art. 431 kodeksu cywilnego zaznacza, że odpowiedzialnym jest ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też […]