Obwiniony

OBWINIONY Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Kancelaria oferuje fachowe doradztwo w zakresie prawa karnego także osobom obwinionym.  Poniżej najczęściej zadawane pytania Kogo nazywamy obwinionym? Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Obwinionego określają różne poszczególne ustawy. Dla przykładu w ustawie […]

Kara

KARA Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego.  Poniżej najczęściej zadawane pytania Jaka jest dokładna definicja kary? Określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcjom za niepodporządkowanie się normom prawnym. Karą kryminalną nazywamy konsekwencje popełnienia przestępstwa. Jest nią określona przez prawo karne dolegliwość. Wyraża się w niej […]

Pozbawienie praw rodzicielskich

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH Jednymi z usług, które świadczy Kancelaria Partnerzy, jest prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Warto wiedzieć, jak wygląda procedura i jakie są przesłanki, aby pozbawić rodzica praw rodzicielskich. Poniżej najczęściej zadawane pytania Czym są prawa rodzicielskie? […]

Ubezwłasnowolnienie

UBEZWŁASNOWOLNIENIE Czym jest ubezwłasnowolnienie? To częściowe u całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Kto podlega ubezwłasnowolnieniu całkowitemu? Ubezwłasnowolnieniu podlega osoba, która ukończyła 13 rok życia. Jednocześnie na wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju lub innego rodzaju zaburzenia psychicznego nie potrafi samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie? Wniosek taki może zostać złożony […]

Mediacje

MEDIACJE Czym są mediacje? Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym udział biorą zwaśnione ze sobą strony, a także sam mediator. Jedną z cech mediacji jest to, iż mediacja ma charakter dobrowolny. Nikogo nie można zmusić do udania się do mediatora. Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów, przez bezstronnego, neutralnego mediatora. Jak sprawa może trafić […]